Det er kaldt i Nord-Norge, men selv om gradestokken viser ned mot 15-20 minusgrader så er det varmt og godt i fabrikken vår i Kaldfjord rett utenfor Tromsø.
Her kan du lese mer om høsting og produksjon.

Høstingen av raudåte (Calanus finmarchicus) skjer langs norskekysten, i Norskehavet og i Barentshavet med små/mellomstore fiskefartøy. Det gjøres flere hal i døgnet og råstoffet fryses i blokker på 25 kg umiddelbart etter at det er kommet om bord.. Dette for å unngå eventuell harskning og enzymatisk aktivitet. Blokkene emballeres i lys- og lufttett emballasje og lagres i fryserom om bord i båt frem til lossing. Deretter lossing til fryselager i Nord-Norge og lagring frem til produksjon. Calanus er underlagt et strengt regime fra forvaltningen i forhold til prøvetaking og dokumentasjon, noe som sikrer bærekraftig høsting og unngåelse av bifangst.

Bilde fra produskjon
Siden råstoffet er frosset, som er den beste «konserveringsmåten» i en lager-situasjon, kan vi hente ut tilpassede mengder  til hver produksjon som skjer på fabrikk i Tromsø. Det produseres ikke mer enn vi trenger  for å kunne leverer fortløpende til våre kunder. Vi foretrekker en slik tilnærming, istedenfor å bygge opp store ferdigvarelagre som gir fare for forringelse av produktet. Typisk kjører vi 30 tonn råstoff i en produksjonsbatch. Blokkene lastes inn i produksjonen i frosset tilstand og varmes direkte opp til 95 grader før separering til olje, proteiner og vann. Deretter renses og filtreres oljen for restfraksjoner av proteiner og vann. Proteinet, som også er et høyverdig produkt,  går til anrikninger og smakstilsettinger i ulike produkter. Siden raudåta  er på et så lavt trofisk nivå og har en generasjonstid på bare 1 til 1,5 år, akkumulert den i svært liten grad tungmetaller. Oljen som kommer ut fra produksjon er langt under nasjonale og internasjonale grenseverdier for slikt. Dette er en av de store fortrinnene ved olje fra Calanus. Typiske fiskeoljer, og sel- og hvalolje spesielt, må gjennom en rensetrinn for tungmetaller. Dette trinnet medfører normalt oppvarming til over 200 grader og kjøring gjennom destillerings- og raffineringstårn. Slik tar man ut harskningsprodukter og tungmetaller, men dessverre kan det også bidra til at den naturlige positive helseeffekten slike råoljer har, reduseres. Heldigvis trenger vi ikke gjøre dette med oljen fra Calanus.

Det er allment kjent at marine oljer generelt har positiv helseeffekt i mange henseender. Det er også en forståelse for at effekten er best jo nærmere man kommer naturens egen oppskrift. Altså er inntak av marine oljer gjennom å spise råvaren, det  mest positivt. Hvert prosesstrinn, og spesielt der man inkluderer høy temperatur, kan endre den kjemiske strukturen, øke faren for harskning og redusere den opprinnelige biologiske effekten. Calanus® Oil i kapsler er identisk med hvordan oljen fremstår fra naturens side.

Rødfargen i Calanus® Oil kommer som følge av høyt innhold av fargestoffet Astaxhantin. Raudåte, som befinner seg nær havoverflaten og således er eksponert for sollys, produserer selv fargestoffet for å beskytte seg mot harskning (oksydering). Raudåta bruker det som en solbeskyttelse og et konserveringsmiddel. Stoffet er fettløselig og følger med oljefasen under produksjon. Noe som videre medfører at oljen er meget stabil mot harskning. Sammenliknet med f.eks. torske- og annen fiskeolje kan vi fremstille oljen uten stor fare for oksydasjon under prosessen. Andre produsenter må f.eks. fremstille fiskeolje under nitrogen-dekning slik at vanlig luft ikke kommer i kontakt med produktet. Calanus® Oil er derfor også meget lagringsstabil etter produksjon og i ferdige pakker. Hvis man f.eks. legger en kapser i sollys, kan man se at fargen tapes etter hvert. Først når oljen begynner å bli blank, er Astaxhantinet «brukt opp» og oljen kan harskne.

Etter fremstilling av rå-oljen, tappes den på lufttette kanner og/eller fat. Derfra går den direkte til vår lokale underleverandør Ayanda AS, som lager kapsler og pakker i forbrukerpakninger. Deretter utsendelse. Når vi kan produsere basert på etterspørsel og med utgangspunkt i et frosset råstoff, unngår vi lengre lagringsperioder. Dette igjen til forskjell fra mange tilbydere som får råolje fra Sør-Amerika med tankbåt, lagrer på land i store tanker før produksjon, fremstiller store volum som videre har lang lagringstid før salg.

Jeg forstår godt forbrukernes  utfordringer med å skille mellom gode og seriøse produkter og leverandører, og de som heller  bruker penger  på markedsføring istedenfor på dokumentasjon. Det er en jungel, men heldigvis innføres stadig strengere regelverk både for dokumentasjon og påstander. Det er en ubetinget fordel for de av oss som prøver å nå frem med basis i kunnskap og beviselige effekter. Så skal man som forbruker  tenke på at hvis man er frisk og rask, blir man ikke enda friskere av å ta medisin eller kosttilskudd. Har man ikke hodepine, får man ikke enda mindre hodepine av å ta Paracet. Imidlertid er det verdt å huske på at det er gjort 3000 kliniske studier på marine oljer og dette har resultert i 30 000 publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift. Det er mye god dokumentasjon som viser at omega-3 er gunstig for helsen* og for at oljen skal ha best mulig funksjon bør den inntas jevnlig, og spesielt dersom man har begrenset tilgang til eller inntak av marine produkter.».
Bilde fra produksjon

Ønsker du å prøve Calanus® Oil så bestiller du det enkelt i skjemaet under.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring