Mange spør seg om de skal ta tran eller omega-3. Dette spørsmålet skyldes en misforståelse om at tran og omega-3 er forskjellige ting. Her kan du lese mer om hva de forskjellige oljene består av og utvinnes fra.

Omega-3 er en type fettsyrer som er essensielle (av avgjørende betydning) for at kroppen vår skal fungere normalt. Siden vi ikke klarer å produsere disse omega-3 fettsyrene selv, må vi passe på å få de tilført via kosten eller i form av kosttilskudd. Det finnes flere typer omega-3 kosttilskudd, og mange vet ikke at det er stor forskjell på disse oljene.

Tranolje lages av lever fra torsk og skrei, og kan også omtales som torskeolje. Sel- og hvalolje utvinnes fra spekket på henholdsvis sel og hval. Fiskeolje er olje fra fet fisk, hovedsakelig fra hele sardiner og ansjos. Krillolje kommer fra krepsdyret krill. Raudåteolje (Calanus® Oil) utvinnes av dyreplanktonet Calanus finmarchicus i Norskehavet.

PRØV CALANUS® OIL I DAG OG FÅ 56% RABATT

  • Norges mest potente omega-3
  • Bidrar til normal hjertefunksjon*
  • Bidrar til normal hjernefunksjon*
  • Omega-3 reduserer betennelse

Tran har historisk vært et biprodukt fra tørrfiskproduksjon, og det har vært vanlig med trandamperier langs vår lange kystlinje. I riktig gamle dager ble kar fylt med torskelever og satt ut i sola. Når leveren råtnet fløt tranoljen til overflaten. Midt på 1800-tallet kom trandamperiene, som resulterte i «medisintran», belysningsolje og fortilskudd. I dag produseres tran fremdeles på denne måten, men den må renses opptil 5 ganger før den tappes på flaske. Nå produseres tran også ved sentrifugering av torskeleveren, med eller uten oppvarming, og nesten alt leverfettet utnyttes til tran.

Dessverre er det giftstoffer og tungmetaller i havet som samles opp i fisk og sjødyr. Tran, hval- og selolje, fiskeolje og til dels krillolje må gjennom tøffe renseprosesser for å fjerne giftstoffer og tungmetaller som akkumuleres. Jo lengre opp i næringskjeden råstoffet hentes fra, jo mer giftstoffer og tungmetaller er samlet opp i oljen.

Oljer som må gjennom disse renseprosessene utsettes blant annet for temperaturer opp til 230 grader under produksjonen, noe som ødelegger og fjerner mange naturlige forbindelser. Flere forsøk har vist at denne rensingen kan fjerne en del av de gunstige virkningene av omega-3, men så lenge omega-3 oljen inneholder giftstoffer og tungmetaller over grenseverdien må den renses.

Calanus® Oil (raudåteolje) utvinnes som tidligere nevnt av dyreplanktonet Calanus finmarchicus, som befinner seg på bunnen av næringskjeden og har en kort livssyklus. Dette dyreplanktonet akkumulerer ikke miljøgifter og tungmetaller over lenger tid, og raudåteoljen trenger derfor ikke å gå gjennom de tunge renseprosessene som andre marine omega-3 oljer. Calanus® Oil er dermed noe så sjeldent som en uraffinert omega-3 olje med alle de spennende egenskapene som følger med det. Helt naturlig.

Calanus® Oil gir blant annet et dobbelt så høyt opptak av DHA og EPA sammenlignet med fiskeolje ved lik dosering.

Les mer om de viktige forskjellene mellom Calanus® Oil og de andre oljene, eller bestill i skjemaet under.

PRØV CALANUS® OIL I DAG OG FÅ 56% RABATT

  • Norges mest potente omega-3
  • Bidrar til normal hjertefunksjon*
  • Bidrar til normal hjernefunksjon*
  • Omega-3 reduserer betennelse

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

Bestill Calanus® Oil

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring
Som sett hos: