Raudåte som har skylt i land

Støtte til effektiv og bærekraftig høsting av raudåte – havets rubin

Calanus AS har fått støtte fra Utenriksdepartementet tilskuddsordning for Nordområdene – Arktis 2030. Denne støtten ble brukt til utviklingsaktiviteter for bærekraftig industriell høsting av raudåte, som er råstoffet til Calanus® Oil.

Raudåte er omtalt som havets rubin og er ettertraktet for sine mange helseeffekter og kan blant annet brukes som kosttilskudd og fôr. Raudåta er veldig liten og kan være utfordrende å høste, derfor blir høstemetoden til Calanus AS ansett som en liten revolusjon og mer bærekraftig enn alternativene, skriver Regjeringen i en artikkel på sine nettsider.

Calanus AS fikk med midlene fra Utenriksdepartementet mulighet å tilegne seg ny kunnskap, metodikk og tekniske løsninger innenfor deteksjon, bifangst, redskapsutvikling og håndtering av raudåte. Målet var at høstingen skulle bli enda mer effektiv og bidra til enda bedre bevaring av råvaren før videreforedling.

Les mer på https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/havets_rubin/id2585217/

, , , , , , , , , ,

Comments are closed.

BESTILL I DAG - FÅ 56% RABATT

PRØV I 60 DAGER FOR KUN 199,-

Deretter 2 esker annenhver mnd. til 229,- per eske. Ingen bindingstid. Vi spanderer frakten!

  • Norges mest potente Omega-3
  • Høstet og foredlet i Nord-Norge
  • Foredlet uten bruk av kjemikalier

BESTILL I DAG - FÅ 56% RABATT

  • Ja, takk jeg vil benytte meg av dette tilbudet! Jeg har lest og godkjent kjøpsbetingelsene.
  • Bestill Calanus® Oil
*Bidrar til normal hjertefunksjon ved inntak av minimum 250 mg EPA+DHA per dag. Bidrar til normal hjernefunksjon ved inntak av minimum 250 mg DHA per dag.