Spørsmål og svar om Calanus® Oil

På denne siden har vi samlet en del spørsmål og svar om Calanus® Oil.

Hvor lenge må man ta Calanus® Oil før man kan forvente effekt?
Svar: Dette vil selvsagt variere fra person til person, avhengig av kosthold og aktivitetsnivå, og både følt virkning og målbar effekt vil være svært individuell. Generelt er det slik at kosttilskudd som inneholder marine omega-3-fettsyrer bør brukes vedvarende dersom de skal ha en vedvarende effekt, spesielt dersom du ikke spiser mye fet fisk og annen sjømat.

Bilde av Calanus oil kapsler

Får man mindre bukfett ved å bruke Calanus® Oil?
Svar: Det er publisert resultater i et toneangivende vitenskapelig tidsskrift (Brithish Journal of Nutrition) som viser at Calanus® Oil kan redusere bukfett og motvirke insulinresistens i “normale” dyr, når oljen gis som kosttilskudd i lave doser. Oljen kan også forsinke utviklingen av sukkersyke og gi forbedret glukosetoleranse. Tilsvarende studier i menneske gir sammen med mange positive tilbakemeldinger fra kunder gode holdepunkter for de samme effektene, men det er ennå ikke gjort studier som er designet med sikte på å kunne konkludere med at effekten er statistisk signifikant. Det finnes uansett ingen enkeltstående “mirakelkur” mot bukfett i pilleform. Vår anbefaling er å kombinere et sunt kosthold – og tilskudd av Calanus® Oil – med trening eller mosjon.

Hvorfor er Calanus® Oil dyrere enn mange andre Omega-3 tilskudd?
Svar: Fordi råvaren er svært kostbar, og ikke et biprodukt eller restråstoff som ofte brukes som utgangspunkt for andre slike produkter. Calanus® Oil er en eksklusiv olje der råstoffet er høstet i rene havområder på norskekysten. Høstingssesongen begrenser seg til to måneder på vår/forsommer, og den høstingsteknologien som benyttes befinner seg ennå på et nokså tidlig utviklingsstadium.

Akkurat nå har vi et kampanjetilbud på Calanus® Oil – prøv i 60 dager for bare 199,–

Når bør man ikke bruke Calanus® Oil?
Svar: Personer som bruker blodfortynnende medisiner (som for eksempel Marevan) bør kun ta kosttilskudd med omega-3 fettsyrer etter samråd med sin fastlege. Vi anbefaler heller ikke Calanus® Oil til gravide/ammende og barn under 3 år. Videre må personer med skalldyrallergi utvise aktsomhet, selv om det ikke er påvist skalldyrallergener i Calanus® Oil.

Kan man oppleve at oljen blir harsk?
Svar: Calanus® Oil inneholder Astaxanthin, en av de sterkeste naturlige antioksidantene vi kjenner til! Det tilhører (*)karotenoid-familien, og produseres av mikroalgen Haematocussus pluvialis som en beskyttelse mot ultrafiolett stråling. Astaxanthin, også kjent som “kongen av karotenoider”, er rødt på farge, og det er denne rødfargen som fargesetter blant annet laks, krabbe, hummer, reker og raudåte. På grunn av sin sterkt antioksidative effekt, fungerer Astaxanthin som et naturlig “konserveringsmiddel” fordi det forhindrer oksidativ skade. I tillegg til å beskytte omega-3 fettsyrene mot oksidasjon er astaxanthin gunstig for immunforsvaret, og kan gi økt energi og livskraft. De positive helseeffekter av både Astaxanthin og omega-3 fettsyrer er godt dokumentert, og synergieffekten av disse to naturlige bestanddelene er med på å øke både effekt og kvalitet på Calanus® Oil.

Hva er bærekraftig høsting?
Svar: Bærekraftig høsting betyr at virksomheten ikke påvirker utvikling av selve bestanden eller av det marine økosystemet den er en del av på en negativ måte. Raudåte høstes svært forsiktig, og langt under grensen for påvirkning av bestanden og de arter som livnærer seg på den. Hoppekreps fra slekten Calanus er vår største fornybare og høstbare ressurs, og foreløpig høstes mindre enn en tusendedels promille av den årlige biomassetilveksten. Calanus AS stiller store krav til at høstingen skal skje etter føre-var-prinsippet, og innenfor miljømessig sikre rammer i tråd med myndighetenes reguleringer.

Jeg tar krill eller et annet omega-3 produkt. Hvorfor bør jeg ta Calanus® Oil i stedet?
Svar: Oljen fra det lille krepsdyret Calanus finmarchicus betegnes som en ny generasjon av marine oljer. En av de antatte fordelene med Calanus® Oil som det nå forskes videre på, er at oljen fordøyes saktere enn det som er tilfellet med mange andre marine oljer. Det betyr at viktige bestanddeler så som omega-3-fettsyrene i Calanus® Oil frigis og absorberes langt bak i fordøyelsessystemet, der de kommer i kontakt med viktige reseptorer for regulering av stoffskiftet i kroppen. Dit når fettsyrer fra “vanlige” omega-3 baserte kosttilskudd ikke frem, med mindre de tas inn i svært store mengder. Olje fra raudåte er dessuten en ren, kortreist olje med omega-3 fettsyrer og andre naturlige virkestoffer som utvinnes uten bruk av kjemikalier.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring