I disse dager er rekrutteringen godt i gang til et forskningsprosjekt som skal klarlegge «Effekter av olje fra raudåte (Calanus finmarchicus) på utholdenhet og oksygenopptak hos menneske».

Hensikten med studien er å undersøke om raudåteoljen gir tilsvarende effekt på oksygenopptaket hos mennesker som den man ser i prekliniske forsøk. Studien vil gå over et halvt år, og 80 friske, frivillige forsøkspersoner deltar ved at maksimalt oksygenopptak og andre relevante kondisjonsparametere måles under inntak av Calanus® Oil eller en narresubstans (placebo).

Maksimalt oksygenopptak er valgt som primærendepunkt, fordi tidligere prekliniske studier i mus har vist økt maksimalt oksygenopptak etter inntak av raudåteolje. Denne effekten kan potensielt være interessant for personer med hensyn til fysisk prestasjonsevne og for personer som av andre årsaker har redusert oksygenopptak.

Bilde av noen som løper på tredemølle

Fettsyremonoestere er det mest energitette biologiske «drivstoff» i naturen. Organismer som er utholdende og må klare seg i lang tid uten tilgang på næring, benytter fettsyremonoestere som energilager og som reserve for essensielle fettsyrer. Calanus finmarchicus er et eksempel på en slik biologisk tilpasning. På forsommeren bygger den opp langtidslager av livsnødvendige fettsyrer og fortettet biologisk energi i form av fettsyremonoestere, til bruk under den påfølgende overvintring uten tilgang til planteplankton og når den skal formere seg neste vår.

Den praktiske gjennomføringen foregår ved Forskningssenteret K.G. Jebsen – senter for hjertetrening (CERG) ved NTNU. CERG har i samarbeid med Kardiovaskulær forskningsgruppe ved det Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges arktiske universitet det faglige ansvaret. Calanus AS er bidragsyter til prosjektet.

Kontaktperson: Trine Karlsen, NTNU

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring