Rødfargen er ikke et salgstriks

Nylig fikk besøk av en av våre langvarige kunder som kunne fortelle at hun hadde gjort et spennende funn i strandkanten i Eidsfjord, like utenfor Sortland. På tur sammen med unger fra barnehagen hun jobber i, kom hun over noe rødt nede i strandkanten.

Etter å ha forsikra seg om at det ikke var dyreblod eller noe giftig, fant de fram små glass med lupe slik at ungene kunne få utforske funnet nærmere. Under lupen oppdaget de røde små hoppekreps. En av de voksne tok med seg et av glassene til Mattilsynet for å få sjekket hva det faktisk var.

Raudåte på nært hold

“Jeg har aldri sett raudåta før, men jeg skjønte med en gang at det måtte være det”, forteller kunden. Da hun kom tilbake fra Mattilsynet, kunne hun bekrefte for de nysgjerrige, små forskerne at de hadde funnet raudåte. Ungene ble fulle av forundring da de også fikk høre at hun brukte å spise kapsler av raudåteolje. “Det er ikke hver dag man får se raudåta på nært hold. Både voksne og barn syntes det var spennende å se den lille røde krepsen.”

Hva er raudåte?

Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps på inntil 3 mm., og er den største fornybare ressursen vi har i norske farvann. Årlig produserer den mer enn 300 millioner tonn i de nordiske hav (Grønlandshavet, Islandshavet og Norskehavet). Et av kjerneområdene er Norskehavet og alle våre fjorder, der den utgjør hovedmengden av dyreplanktonet.

Raudåte føres med havstrømmene over kontinentalsokkelen, og store mengder blir også ført nordover til Barentshavet. Den er kjent som en av de mest tallrike dyreartene på hele kloden, og er Norges største høstbare og fornybare ressurs. Om våren, når raudåta stiger til de øvre vannmasser for å gyte, kan den opptre i slike mengder at havet ser rødfarget ut over store strekninger.

Miljøvennlig høsting

Raudåte er et såkalt dyreplankton med inntil ett års levetid, vokser gjennom 12 stadier og følger oppblomstringen av planteplankton. De første 11 stadiene utvikles om sommeren, og når åta har spist seg opp til tilstrekkelig høyt fettinnhold søker de nesten voksne individene ned på dypt vann (500-1500 meter). Der overvintrer de i et hvilestadium, før de om våren trekker mot overflaten for å gyte og fullfører sin livssyklus. Det er i denne fasen med høyt fettinnhold at Calanus AS høster raudåte, fra 0-30 meter dybde ved tråling i lav hastighet. Dette innebærer at andre arter kommer seg unna og at havbunnen aldri påvirkes.

I sørlige deler av Norskehavet, og langs deler av norskekysten kan raudåta ha to eller flere generasjoner pr. år.

Bestill Calanus® Oil i dag og spar 259,-

Oljen er høstet og produsert i Nord-Norge

GODT FOR

 Hjertet
 Immunforsvaret
 Muskulatur

BESTILL

Bidrar til normal hjertefunksjon ved inntak av minimum 250 mg EPA+DHA per dag. Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon og normal muskelfunksjon.

Bærekraftig høsting

Raudåte lever av de store forekomstene av planteplankton i havet, og inntar store mengder karotener i føden, noe som gir den dype rødfargen. Den er gjennom sine livsstadier en viktig matressurs for ulike fiskearter, sjøfugl og sjøpattedyr.

Fiskelarver og yngel nært kysten beiter på de minste stadiene av åte, og fiskene spiser større og større eksemplarer av raudåte ettersom de vokser. Voksen raudåte er blant hovednæringsgrunnlagene for sild og makrell. Fisk, fugl og sjøpattedyr lever kun på brøkdeler av mengden raudåte som vokser til hvert år. Det som ikke spises, dør og faller til havbunnen.

Rødfargen er ikke et salgstriks, men kommer naturlig fra den kraftige antioksidanten Astaxanthin.

Astaxanthin

Raudåta inneholder naturlig Astaxanthin som er kjent for å motvirke harskning. Denne fantastiske antioksidanten følger altså med når vi produserer Calanus® Oil. Astaxanthin fungerer som et naturlig “konserveringsmiddel” for oljen, og bidrar dermed til å motvirke harskning.

I Calanus® Oil utnyttes disse egenskapene som en naturlig stabilisator. Dette er naturens egen måte å sørge for at oljen har en frisk og god kvalitet, som holder lenge. Dette er grunnen til at vi mener Calanus® Oil er en fortreffelig omega-3 olje til norske forbrukere.

Visste du forresten at raudåta bruker Astaxanthin som en «solkrem» for å beskytte seg mot skadelig stråling fra solen når den oppholder seg i havoverflaten og beiter på planteplankton.

Calanus® Oil bidrar til opprettholdelse av:
– hjertets normale funksjon*
– normal beinbygning**
– muskelfunksjon**
– immunsystemets normale funksjon**
– opptak og utnyttelse av kalsium og fosfor**

*Gunstig virkning oppnås ved et daglig inntak av til sammen 250 mg EPA og DHA
** Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon, normal muskelfunksjon, samt opptak og utnyttelse av kalsium og fosfor.

Kilder: Havforskningsinstituttet, Forskning.no, Store norske leksikon.

Bestill Calanus® Oil i dag
og spar 259,-

Oljen er høstet og produsert i Nord-Norge

GODT FOR

 Hjertet
 Immunforsvaret
 Muskulatur

BESTILL

Bidrar til normal hjertefunksjon ved inntak av minimum 250 mg EPA+DHA per dag. Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon og normal muskelfunksjon.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring