Rødfargen er ikke et salgstriks

Nylig fikk besøk av en av våre langvarige kunder som kunne fortelle at hun hadde gjort et spennende funn i strandkanten i Eidsfjord, like utenfor Sortland. På tur sammen med unger fra barnehagen hun jobber i, kom hun over noe rødt nede i strandkanten.

Etter å ha forsikra seg om at det ikke var dyreblod eller noe giftig, fant de fram små glass med lupe slik at ungene kunne få utforske funnet nærmere. Under lupen oppdaget de røde små hoppekreps. En av de voksne tok med seg et av glassene til Mattilsynet for å få sjekket hva det faktisk var.

Raudåte på nært hold

“Jeg har aldri sett raudåta før, men jeg skjønte med en gang at det måtte være det”, forteller kunden. Da hun kom tilbake fra Mattilsynet, kunne hun bekrefte for de nysgjerrige, små forskerne at de hadde funnet raudåte. Ungene ble fulle av forundring da de også fikk høre at hun brukte å spise kapsler av raudåteolje. “Det er ikke hver dag man får se raudåta på nært hold. Både voksne og barn syntes det var spennende å se den lille røde krepsen.”

Hva er raudåte?

Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps på inntil 3 mm., og er den største fornybare ressursen vi har i norske farvann. Årlig produserer den mer enn 300 millioner tonn i de nordiske hav (Grønlandshavet, Islandshavet og Norskehavet). Et av kjerneområdene er Norskehavet og alle våre fjorder, der den utgjør hovedmengden av dyreplanktonet.

Raudåte føres med havstrømmene over kontinentalsokkelen, og store mengder blir også ført nordover til Barentshavet. Den er kjent som en av de mest tallrike dyreartene på hele kloden, og er Norges største høstbare og fornybare ressurs. Om våren, når raudåta stiger til de øvre vannmasser for å gyte, kan den opptre i slike mengder at havet ser rødfarget ut over store strekninger.

Miljøvennlig høsting

Raudåte er et såkalt dyreplankton med inntil ett års levetid, vokser gjennom 12 stadier og følger oppblomstringen av planteplankton. De første 11 stadiene utvikles om sommeren, og når åta har spist seg opp til tilstrekkelig høyt fettinnhold søker de nesten voksne individene ned på dypt vann (500-1500 meter). Der overvintrer de i et hvilestadium, før de om våren trekker mot overflaten for å gyte og fullfører sin livssyklus. Det er i denne fasen med høyt fettinnhold at Calanus AS høster raudåte, fra 0-30 meter dybde ved tråling i lav hastighet. Dette innebærer at andre arter kommer seg unna og at havbunnen aldri påvirkes.

I sørlige deler av Norskehavet, og langs deler av norskekysten kan raudåta ha to eller flere generasjoner pr. år.

Prøv Calanus Oil til rabattert pris

Oljen er utvunnet av hoppekreps høstet utenfor kysten av Nord-Norge
Bidrar til normal hjertefunksjon
Bidrar til normalt immunsystem
Bidrar til normal muskelfunksjon

Bestill nå!

Bidrar til normal hjertefunksjon ved inntak av minimum 250 mg EPA+DHA per dag. Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon og normal muskelfunksjon.

Bærekraftig høsting

Raudåte lever av de store forekomstene av planteplankton i havet, og inntar store mengder karotener i føden, noe som gir den dype rødfargen. Den er gjennom sine livsstadier en viktig matressurs for ulike fiskearter, sjøfugl og sjøpattedyr.

Fiskelarver og yngel nært kysten beiter på de minste stadiene av åte, og fiskene spiser større og større eksemplarer av raudåte ettersom de vokser. Voksen raudåte er blant hovednæringsgrunnlagene for sild og makrell. Fisk, fugl og sjøpattedyr lever kun på brøkdeler av mengden raudåte som vokser til hvert år. Det som ikke spises, dør og faller til havbunnen.

Rødfargen er ikke et salgstriks, men kommer naturlig fra den kraftige antioksidanten Astaxanthin.

Astaxanthin

Calanus® Oil er oljen som utvinnes fra raudåte. Den røde fargen kommer av det høye nivået av antioksidanten Astaxanthin i oljen. Som tidligere forklart er raudåte et dyreplankton på bunnen av næringskjeden. Dette sammen med en kort livssyklus, betyr at den akkumulerer svært lite tungmetaller, fluor og miljøgifter sammenlignet med andre kilder til omega-3. Derfor anbefaler vi Calanus® Oil framfor andre omega-3 tilskudd.

Calanus® Oil har en unik sammensetning ved at Omega 3-fettsyrene er bundet i ester-form til langkjedete umettede fettalkoholer. Dette gjør at produktet har noen virkelig spennende egenskaper og fordeler som ikke finnes i «vanlige» Omega-3-produkter. Det er derfor ikke uten grunn at Calanus® Oil omtales som kortreist «superomega»!

Les mer om hvorfor vi mener Calanus® Oil er den beste kilden til Omega-3. Her kan man virkelig bruke begrepet «helse i hver dråpe».

Calanus® Oil bidrar til opprettholdelse av:
– hjertets normale funksjon*
– en normal hjernefunksjon**
– et normalt syn**
– normal beinbygning***
– muskelfunksjon***
– immunsystemets normale funksjon***
– opptak og utnyttelse av kalsium og fosfor***

*Gunstig virkning oppnås ved et daglig inntak av til sammen 250 mg EPA og DHA
**Gunstig virkning oppnås ved et daglig inntak av 250 mg DHA
*** Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon, normal muskelfunksjon, samt opptak og utnyttelse av kalsium og fosfor.

Kilder: Havforskningsinstituttet, Forskning.no, Store norske leksikon.

Prøv Calanus Oil til rabattert pris

Oljen er utvunnet av hoppekreps høstet utenfor kysten av Nord-Norge
Bidrar til normal hjertefunksjon
Bidrar til normalt immunsystem
Bidrar til normal muskelfunksjon

Bestill nå!

Bidrar til normal hjertefunksjon ved inntak av minimum 250 mg EPA+DHA per dag. Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon og normal muskelfunksjon.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring