Bilde av Raudåte

Hva er raudåte?

Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps på inntil 3mm, og er den største fornybare ressursen vi har i norske farvann. Årlig produserer den mer enn 300 millioner tonn i de nordiske hav (Grønlandshavet, Islandshavet og Norskehavet). Et av kjerneområdene er Norskehavet og alle våre fjorder, der den utgjør hovedmengden av dyreplanktonet.

Raudåte føres med havstrømmene over kontinentalsokkelen, og store mengder blir også ført nordover til Barentshavet. Den er kjent som en av de mest tallrike dyreartene på hele kloden, og er Norges største høstbare og fornybare ressurs. Om våren, når raudåta stiger til de øvre vannmasser for å gyte, kan den opptre i slike mengder at havet ser rødfarget ut over store strekninger.

Miljøvennlig høsting

Raudåte er et såkalt dyreplankton med inntil ett års levetid, vokser gjennom 12 stadier og følger oppblomstringen av planteplankton. De første 11 stadiene utvikles om sommeren, og når åta har spist seg opp til tilstrekkelig høyt fettinnhold søker de nesten voksne individene ned på dypt vann (500-1500 meter). Der overvintrer de i et hvilestadium, før de om våren trekker mot overflaten for å gyte og fullfører sin livssyklus. Det er i denne fasen med høyt fettinnhold at Calanus AS høster raudåte, fra 0-30 meter dybde ved tråling i lav hastighet. Dette innebærer at andre arter kommer seg unna og at havbunnen aldri påvirkes.
I sørlige deler av Norskehavet, og langs deler av norskekysten kan raudåta ha to eller flere generasjoner pr. år.

Bærekraftig høsting

Raudåte lever av de store forekomstene av planteplankton i havet, og inntar store mengder karotener i føden, noe som gir den dype rødfargen. Den er gjennom sine livsstadier en viktig matressurs for ulike fiskearter, sjøfugl og sjøpattedyr.

PRØV CALANUS® OIL I DAG OG FÅ 56% RABATT

  • Norges mest potente omega-3
  • Bidrar til normal hjertefunksjon*
  • Bidrar til normal hjernefunksjon*
  • Omega-3 reduserer betennelse

Fiskelarver og yngel nært kysten beiter på de minste stadiene av åte, og fiskene spiser større og større eksemplarer av raudåte ettersom de vokser. Voksen raudåte er blant hovednæringsgrunnlagene for sild og makrell. Fisk, fugl og sjøpattedyr lever kun på brøkdeler av mengden raudåte som vokser til hvert år. Det som ikke spises, dør og faller til havbunnen.

Havets røde rubin - Omega-3 fra Raudåte
Rødfargen er ikke et salgstriks, men kommer naturlig fra den kraftige antioksidanten Astaxanthin.

Astaxanthin

Calanus® Oil er oljen som utvinnes fra raudåte. Den røde fargen kommer av det høye nivået av antioksidanten Astaxanthin i oljen. Som tidligere forklart er raudåte et dyreplankton på bunnen av næringskjeden. Dette sammen med en kort livssyklus, betyr at den akkumulerer svært lite tungmetaller, fluor og miljøgifter sammenlignet med andre kilder til omega-3. Derfor anbefaler vi Calanus® Oil framfor andre omega-3 tilskudd.

Les mer om hvorfor vi mener Calanus® Oil er den beste kilden til Omega-3. Her kan man virkelig bruke begrepet «helse i hver dråpe».

*Bidrar til normal hjertefunksjon ved inntak av minimum 250 mg EPA+DHA per dag. Bidrar til normal hjernefunksjon ved inntak av minimum 250 mg DHA per dag. Vitamin D bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon.

Kilder: Havforskningsinstituttet, Forskning.no, Store norske leksikon.

Prøv Calanus® Oil i dag og få 56% rabatt

  • Norges mest potente omega-3
  • Bidrar til normal hjertefunksjon*
  • Bidrar til normal hjernefunksjon*
  • Omega-3 reduserer betennelse

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring