Oljen fra en liten hoppekreps har vist seg å ha god effekt på flere av vår tids livsstilsykdommer. Nesten 40 år etter at biologistudenten Kurt Tande fra Bø i Vesterålen foretok sine aller første vitenskapelige undersøkelser av raudåte, er et nytt, nordnorsk oljeeventyr i ferd med å ta av. Selskapet Calanus AS startet i 2012 produksjonen av ny, marin olje med raudåte som råvare. Mange års hardt arbeid, forskning og tålmodighet, begynte endelig å lønne seg.

Professor i marinbiologi, Kurt Tande, er en av dem som vet mest om raudåte her til lands.  Han tenkte at det måtte være noe det lille krepsdyret, benevnt som dyreplankton, kunne brukes til.

– For 10 år siden tok jeg kontakt med biologiprosessor Jan Raa, som var min underviser gjennom studieårene ved Universitetet i Tromsø på 70-tallet, sier Tande.

Raa er professor i mikrobiologi og har stått bak etableringen av flere bioteknologi-selskaper, det største er børsnorterte Biotec Pharmacon i Tromsø. Han har lang erfaring med produksjon av finkjemikalier og nye farmasøytiske produkter.

Bilde av Kurt Tande
De to professorene ble enige om å møtes. Over en god og interessant lunsj i Oslo snakket de vel og lenge om raudåte, biologi og muligheter.

– Jeg fikk en sterk, intuitiv følelse og noe i meg sa at «dette er noe mer», sier Raa.

Teorien hans gikk ut på at raudåte kanskje kunne forhindre opphoping av buk- og innvollsfett.

– Overforing av oppdrettslaks fører til store mengder innvollsfett. Villaksen, – som har raudåte og krill i sin diett, har ikke dette bukfettet som vi ser hos oppdrettslaksen, sier Raa.

Han trodde derfor at raudåte kanskje kunne bidra til å forhindre dannelsen av dette skadelige bukfettet.

Møtet mellom de to innovative professorene ble utslagsgivende for at Kurt Tande bestemte seg for å satse.

–  Jeg innså at om jeg skulle få utløp for virketrangen min, måtte jeg ta sjansen og etablere bedrift.

Det siste tiåret forut hadde Tande vekslet mellom å jobbe som veileder, underviser, forsker og administrative plikter i hopetall.

– Jeg nærmet meg de femti, og var kommet til et punkt i livet der jeg følte at jeg måtte velge mellom forskning, administrasjon eller noe annet.

Han valgte «noe annet». Det er et ordtak som heter «å spille hverandre gode» og det er akkurat det Tande gjorde når han valgte mannskap til sin nye bedrift.

– Jeg lyttet til råd fra Raa og inviterte tre personer med utfyllende kompetanse inn i det nye selskapet, som ble stiftet i 2002.

Etter et par vanskelige år, begynte de å få inntekter. Med kontakthjelp fra Raa og personer i virkemiddelapparatet, ble det sendt søknad til Fiskeridirektoratet om midlertidig høstingstillatelse.

– Vi fikk innvilget forskerkvote og dermed var vi et viktig skritt videre, sier Tande.

I 2004 kom han i kontakt med Snorre Angell på en fiskerikonferanse. Han ble selskapets første ansatte, med ansvar for utvikling av høstingen, samt å gi selskapet en kommersiell retning.

En av de første produksjonene foregikk i samarbeid med kompetente folk på et prosessanlegg på Lovund. En mørk vinterdag kjørte han og Angell fra Tromsø til Helgeland med en tilhenger full av råstoff. Med seg tilbake hadde de hengeren full av pulver og olje.

– Produktene fikk vi salg på etter hvert, men vi hadde stort behov for dokumentasjon, spesielt på oljen. Utfordringen lå i å komme inn i et fagmiljø som kunne gjøre dette, uten at det kostet skjorta, sier Tande.

Bilde av produskjon
Bilde av produksjon
Bilde fra produskjon
Bilde fra lab

En hjelper i Innovasjon Norge bidro til å drible raudåteolje inn i et forsøk, som opprinnelig var satt opp til å studere effekter av selolje på plakkdannelse hos mus.

– Dette ble vår store redning. Resultatene var overraskende og vi fikk publisering i et internasjonalt tidsskrift, sier Tande.

– En fredag ettermiddag klokka fem, ringer professor Terje Larsen meg opp, sier Raa. Jeg satt i solskinnet på en uterestaurant i Oslo da jeg fikk overbragt de gode nyhetene. Bingo! Min teori viste seg å stemme, legger Raa til.

Det var ikke lett å få satt opp videre forsøk. Det biomedisinske fagmiljøet i Tromsø var meget skeptiske.

– Etter en del runder fikk vi endelig napp, og også disse forsøkene gav svært interessante resultater, sier Tande.  http://calanushelse.no/forskerne-vil-vite-mer-om-calanus-oil/

Siden høsten 2012 har Calanus høstet raudåte utenfor Lofoten og Vesterålen. https://www.youtube.com/watch?v=8aQBREaAwlc

2015 ble markedsavdelingen, Calanus Helse AS stiftet. De to selskapene har i dag 16 ansatte.

Nye kunder som vil prøve kosttilskuddet strømmer til hver dag, og de mange tilbakemeldingene støtter opp om det man hele tiden har trodd: Raudåta har mange og gode egenskaper.

Den er rett og slett i ferd med å bli «den nye vinen». http://calanushelse.no/om-calanus-oil/

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring