I januar 2020 sende vi ut invitasjon til eksisterende kunder om å være med på en kundeundersøkelse. Dette er en fin måte å gi våre kunder mulighet til å komme med tilbakemeldinger på den jobben vi i Calanus Helse gjør, og gi innspill på hva som kan gjøres bedre fremover. Oppslutningen blant kundene overgikk våre forventninger og vi setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til å gi oss tilbakemelding.

Dersom vi skal oppsummere undersøkelsen med en setning så blir det denne:

98% av kundene våre er fornøyd med Calanus® Oil/Calanus Helse, og hele 87% sier at det er ganske, eller svært sannsynlig, at de vil anbefaler Calanus® Oil til andre.

Dette tar vi som et tydelig tegn på at våre kunder er fornøyd både med produktet og den jobben vi gjør i Calanus Helse.

Vi bestreber hver dag til å hjelpe den enkelte kunde, og vi har derfor særdeles høyt fokus på den jobben kundesenteret gjør daglig. Vi spurte de som oppgav å ha vært i kontakt med vårt kundesenter om hvor fornøyd de var med den hjelpen de fikk. Vel 50% av disse var svært fornøyd, og nær 40% var ganske fornøyd. Totalt var 99% fornøyde og 1% misfornøyd. Dette resultatet er vi stolte av og inspirerer oss til å fortsatt gjøre en god jobb for hver enkelt av våre kunder.

Det skal være enkelt å være abonnent hos Calanus Helse. I vår markedsføring informerer vi om at kundene kan tilpasse abonnementsleveringene etter hvilket behov de har. På den måten blir vår abonnementsløsning fleksibel og tilpasset den enkeltes behov. For å sjekke om vi klarer å leve opp til dette så spurte vi kundene. Hele 91% bekreftet at de selv kan styre sitt abonnement gjennom enkelt å kontakte kundeservice.

I Norge har vi et relativt høyt konsum av omega-3 tilskudd igjennom kapsler eller fiskeolje. De fleste tar dette fordi de ønsker å ta vare på helsen i dag og fremover. Dette gjør at mange som ellers er friske ikke merker konkrete effekter av omega-3. Som et rent og naturlig kosttilskudd fra hoppekrepsen raudåte har Calanus® Oil noen unike effekter. Vi spurte kundene våre om de opplevde god effekt av Calanus® Oil. Nesten halvparten svarte at de opplevde god effekt av produktet, og like mange oppgav at de tok produktet forebyggende. Vi synes dette er svært gode resultater. Når våre kunder samtidig oppgir at årsaken til at de bruker Calanus® Oil er for å redusere ledd- og muskelplager, ta vare på hjertet, bedre fettsyrebalansen, redusere bukfett og bedre mage- tarmfunksjon, så er vi glade for at så stor andel faktisk merker effekt.

Trekning av flotte premier!

Vi har trukket ut 3 heldige kunder som får refleksvest, buff og hodelykt.

De heldige er:
• Kristin fra Oslo
• Gunn Alm fra Tromsø
• Hanne Evensen fra Harestua

Tusen takk for at jeg ble trukket ut som en av de tre vinnerne i Calanus Helses konkurranse. Takk for fint produkt! – Hanne Laugsand Evensen