Du vet kanskje at omega-3 fettsyrer kan høstes fra ulike kilder som blant annet fisk, krill og raudåte. Det mange kanskje ikke er klar over er hvordan de ulike kildene påvirker næringskjeden.

Ta for eksempel fugl og sjøpattedyr. De spiser fisk. Fiskene spiser krill og raudåte, som igjen lever av forskjellige typer planteplankton. Planteplankton befinner seg på det laveste nivået og kan i så måte betraktes som selve opphavskilden til omega-3 fettsyrene. Næringskjeden illustrerer hvordan organismene lever av hverandre, noe som kan få deg til å sette spørsmålstegn ved høstingen av disse ressursene. Stjeler vi mat fra fisk og dyr ved høsting av raudåte?

Svaret er nei! Raudåta er den største marine og fornybare ressursen vi har i Norge. Hele 200 millioner tonn (!) av denne hoppekrepsarten finnes i Norskehavet og reproduseres årlig. Fisk, fugl og sjøpattedyr spiser bare en liten del av dette enorme matfatet. Så hva skjer med resten? Calanus® Oil utvinnes fra det som til sammen utgjør mindre enn en tusendedels promille av den årlige raudåtebestanden. Realiteten er derfor at flesteparten dør og faller til havbunnen uten å være til særlig nytte for verken mennesker eller dyr. Hvert år vokser en ny bestand til.

SINTEF om marine muligheter og hvorfor vi burde høste lengre ned i næringskjeden:

Utdrag fra artikkel på NRK.no:

Vi høster bare på toppen av isfjellet

– Ifølge tallene som vi sitter på, og som dekker en ganske stor del av verden, så er ikke overfiske noe spesielt stort problem. Tvert imot. Vi høster i dag kun på «toppen av isfjellet», på noen ganske få arter høyt oppe i næringskjeden.
fangst

Les hele artikkelen om hvordan vi på best mulig måte kan utnytte ressursene i havet 

Vi trenger altså ikke være bekymret for at dyrene skal sulte som et resultat av raudåtehøsting. Ved å gå lengre ned på næringskjeden hopper vi over leddene som inkluderer fisk og krill. På denne måten kan disse artene i større grad brukes til mat og fôr, noe som gir en større nytteverdi for samfunnet. Ikke bare er raudåteolje et mer bærekraftig alternativ. Det innebærer også en annen viktig fordel som følger når man går nedover stigen og kommer nærmere opphavskilden.

Jo lavere vi beveger oss i næringskjeden, desto renere er råstoffet som foredles. Grunnen er at opphoping av tungmetaller og andre uønskede forbindelser øker når fettsyrene passerer gjennom flere ledd i næringskjeden. En raudåte, som lever av planteplankton, er meget rik på omega-3 fettsyrer og inneholder langt mindre miljøgifter enn en fisk. En viktig fordel er derfor at vi sparer oss for tid og bruk av kjemikalier når vi henter ut de næringsrike omega-3-fettsyrene på et lavere nivå.

PRØV CALANUS® OIL I DAG OG FÅ 56% RABATT

  • Norges mest potente omega-3
  • Bidrar til normal hjertefunksjon*
  • Bidrar til normal hjernefunksjon*
  • Omega-3 reduserer betennelse
Calanus® Oil går nærmere kilden og fokuserer på høsting av en bærekraftig marin ressurs fremfor alternativer høyere i næringskjeden. Dette gir en renere omega-3, uten miljøgifter og tungmetaller. Med andre ord bedre for miljøet og bedre for oss.

Dette gjør Calanus® Oil til Norges beste omega-3!

Prøv Calanus® Oil i dag og få 56% rabatt

  • Norges mest potente omega-3
  • Bidrar til normal hjertefunksjon*
  • Bidrar til normal hjernefunksjon*
  • Omega-3 reduserer betennelse

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring