Noen lurer på om det er forsvarlig å høste raudåte og vi har fått spørsmål om vi tar maten fra fisken. Det trenger man ikke bekymre seg for.

Raudåta (fra klassen hoppekreps) er den største fornybare ressursen vi har. På våren og forsommeren vokser det til mer enn 370 millioner tonn raudåte i de nordiske havene. Dette tilsvarer mange ganger den samlede vekta av alle fiskeslag, sjøfugl og sjøpattedyr i samme område. Fisk, fugl og sjøpattedyr livnærer seg kun på en liten del av dette. Faktisk så er det slik at mesteparten dør og faller til havbunnen. Vi høster foreløpig mindre enn en tusendedels promille av den årlige tilveksten, så vi trenger ikke bekymre oss for at fisk, fugl eller sjøpattedyr skal sulte.

Graf over bærekreftig høsting
Både sentrale myndigheter, rådgivende faginstitusjoner, forskningsmiljøer og industri er av den oppfatning at raudåte kan og bør utnyttes som en ressurs. Se video fra SINTEF (et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter) om de store mulighetene som ligger i høsting lenger ned i næringskjeden og ikke minst dyrking av alger i havet:

Calanus AS følger de høyest mulige miljøstandardene i alle våre operasjoner og praktiserer bærekraftig høsting i tråd med myndighetenes overordnede prinsipper for forvaltning av det marine miljø.

Selskapet stiller store krav til at høstingen skal skje etter føre-vâr prinsippet.

Uttak av raudåte

Hvert år, i sommerhalvåret, stiger raudåte til havoverflaten hvor vi kan høste. Vi tråler altså ikke havbunnen og det hele skjer på en skånsom måte som sørger for at bifangst er på et svært lavt nivå. I en rapport fra 2016 fastslår Havforskningsinstituttet at mengden fiskeegg og fiskelarver i prøvene tatt fra fartøyene som høster raudåte, er ubetydelig og utgjør ingen trussel for fiskebestandene.

Høstingen foregår ved at redskapen taues i en fart på ca. 1 knop, noe som gjør at større former kommer seg unna. Som en bonus av den lave tauehastigheten, bruker fartøyet dessuten mindre drivstoff enn for eksempel et fartøy som tråler etter fisk.

Bifangst i raudåtefiske ingen trussel: https://www.kystmagasinet.no/nyheter/bifangst-raudatefiske-ingen-trussel/ 

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring