Interessen for raudåteolje i forskermiljøene øker. Ved UIT, Norges arktiske universitet i Tromsø, – er nå en tredje stipendiat rekruttert til doktorgradsstudier for å undersøke mulige helseeffekter av raudåteoljen. Til sommeren planlegges et nytt studium om raudåteolje ved NTNU i Trondheim. Målet med det planlagte studiet, er å finne ut om raudåteolje kan forbedre fysisk yteevne hos friske personer.

Forskermiljøet ved UiT var mildt sagt lunkne da Kurt Tande i Calanus AS første gang kontaktet dem med tanke på å gjennomføre eksperimentelle forsøk med raudåteolje.

– Ja, det stemmer. Jeg var ganske skeptisk da vi først ble kontaktet, bekrefter Terje Larsen, professor og leder av Institutt for medisinsk biologi ved UiT, Norges arktiske universitet.

Bilde fra lab

– Årsaken til dette, var blant annet at jeg synes media flommer over av det ene kosttilskuddet etter det andre, med angivelig stor helsegevinst, sier Larsen.

Han tror ikke det finnes noen såkalt «fri lunsj». Man sikrer ikke god helse gjennom kosttilskudd og medikamenter, men kombinert med en sunn livsstil kan de påvirke helsen i gunstig retning.

Skepsis til tross, de valgte likevel å åpne for testing. Resultatene har gitt Larsen og hans forskerkolleger mange positive overraskelser. Resultatene har også gitt nye spørsmål, som forskerne vil ha svar på. Mye taler for at raudåteoljen og dens effekter vil bli forskningstema i lang tid fremover.

Larsen kommer opprinnelig fra Alsvåg i Vesterålen og tok sin doktorgrad ved UiT i 1985. Han har to forskningsopphold i Canada bak seg, hvor han fikk anledning til å utvikle eksperimentelle modeller som siden har kommet til stor nytte i forskningen. Og det er disse modellene som nå benyttes for å undersøke de biologiske effektene av raudåteoljen.

Overraskende gode resultater

Hvordan klarte egentlig Kurt Tande i Calanus å komme gjennom nåløyet hos kritiske forskere?

– Gjennom kontakter i Innovasjon Norge klarte vi å få driblet inn raudåteolje i et annet forsøk ved UiT, der man var i gang med forsøk for å undersøke effekten av selolje på åreforkalkning hos mus, sier Tande.

Det første foringsforsøket med raudåteolje ble foretatt på rotter som fikk en fettrik diett med eller uten tilsetning av en liten mengde raudåteolje.

Professor Jan Raa har lenge hevdet at raudåteoljen kan ha spennende biologiske effekter, fordi oljen ha en unik kjemisk struktur. Hans antakelser har vist seg å stemme.

Men det var langt mer krevende å få satt opp forsøk for å teste raudåteoljen på mennesker. Etter en del runder med kontakt inn mot det biomedisinske miljøet i Tromsø, fikk de likevel napp til slutt.

– Hvorfor valgte dere å åpne for disse forsøkene, Terje Larsen?

– Vi opplever i dag en global fedmeepidemi som representerer kanskje den største utfordringen som våre helsemyndigheter står ovenfor. Det er viktig å forstå sammenhengen mellom diett og overvekt, men enda viktigere er det å forstå hvordan overvekt fører til en rekke følgesykdommer, først og fremst diabetes og hjerte-karsykdom.

Diabetikere har også økt risiko for å få hjerteinfarkt. Larsen er hjerteforsker og har hatt stor interesse for stoffskiftet helt fra han begynte å studere på 70-tallet. Både gjennom doktorgradsarbeidet og i samarbeid med nasjonale og internasjonale kolleger har han opparbeidet seg en betydelig kunnskap om de biologiske prosessene i fettvevet, og hvordan ubalanse i disse kan medføre sykdom. 

Bilde av Kurt og Terje

Raudåteolje – en spennende cocktail

Anje Höper var den første studenten som baserte sin doktorgrad på studier av effektene av raudåteolje i overvektige mus. Overvekt er forbundet med en slags betennelsesreaksjon (lavgradsinflammasjon) i fettvevet, og forsøkene til Höper viste at raudåteolje motvirket denne utviklingen.

– Dette er veldig interessant, og vi vil nå undersøke om raudåteoljen også kan forebygge noen av følgesykdommene til overvekt, sier Larsen. Han omtaler oljen som en spennende cocktail, ikke minst fordi man oppnår gunstige effekter med svært lave mengder raudåteolje i forhold til andre marine oljer.

Men det blir helt feil dersom folk vil ta raudåteolje som kosttilskudd utelukkende i håp om å oppnå en vektreduksjon. En spesifikk reduksjon av mengden bukfett hos overvektige, selv om det er snakk om bare noen få kilo, kan det imidlertid ha gunstige helsemessige effekter.

Man må heller ikke gå i fellen og tro at raudåteoljen kan erstatte bruk av godkjente legemidler. Selv om enkeltpersoner skulle rapportere at inntak av denne marine oljen har gode effekter på egen helse, betyr ikke det at man skal slutte å ta (eller redusere inntaket av) medisiner som er foreskrevet av lege. Slike avgjørelser må eventuelt alltid tas i samråd med lege.

– Et sunt kosthold og en aktiv livsstil vil alltid være nøkkelen til god helse, men raudåteolje kan kanskje være en god hjelper. Det er heller ingen indikasjoner på at den har noen negativ effekt, sier Larsen.

Kirsten Jansen fra Nederland er doktorgradsstudent nummer tre. Hun holder på å lære teknikken for å måle både pumpekraft og energiomsetning i hjerter fra mus.

– Spesielt vil vi prøve å finne ut om inflammasjonen, som knyttes til overvekt, har ugunstige effekter på hjertet og om dette kan forebygges med raudåteolje, forklarer Larsen.

Disse forsøkene er teknisk krevende, og Jansen er forberedt på at det vil ta mye tid og tålmodighet før hun behersker teknikken fullt ut.

– Men selv om man kan oppnå fine resultater i dyremodeller, er det ikke ofte man finner det samme når vi kommer til mennesker, sier Larsen. Derfor jeg er veldig forsiktig å gå ut med å si at raudåteoljen er et vidundermiddel for mennesker, legger han til.

De har hittil sett de gunstige effektene kun i dyremodeller.

– Men så pleier jeg å legge til at biologisk sett har mus og mennesker mange likhetstrekk, og de biokjemiske prosessene i cellene hos mennesker finner man også i cellene hos mus, sier han.

Til sommeren skal de i gang med et nytt klinisk studium i samarbeid med forskere ved NTNU i Trondheim.

–  Der er det primære målet å finne ut om raudåteoljen kan føre til økt fysisk yteevne. For å svare på dette spørsmålet skal vi måle oksygenopptak hos friske personer som løper på tredemølle mens belastningen økes gradvis opp til maksimal verdi, sier Larsen.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring