Bærekraftig høsting

Selskapets miljøstandarder

Calanus AS følger de høyest oppnåelige miljøstandardene i alle sine operasjoner. Selskapet holder kvalitetsstandarden ISO 9001 gitt av DNV-GL, som bekrefter at virksomheten til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. I tillegg er selskapet tilkjent MARINE TRUST, en uavhengig sertifisering som bekrefter overfor kundene at selskapets marine produkter er ansvarlig innhentet og produsert.

Vår største fornybare ressurs

Hoppekreps fra slekten Calanus er uten sammenligning vår største fornybare og høstbare ressurs. Den stående bestanden av raudåte er på 70-100 millioner tonn våtvekt i de nordiske hav, med en årlig produksjon på 300 millioner tonn [Figur 1]. Bestanden er dermed større enn all samlet biomasse av fisk og sjøpattedyr i samme havområde. Det er generelt akseptert at bare 10-15 % av biomassen på ett nivå i næringspyramiden inkorporeres i neste trofiske nivå i det marine økosystemet [Figur 2].

Bilde av en graf for biomasse og produksjon av utvalgte arter

Klikk på bilde for å se større versjon

Forvaltningsplan vedtatt i 2019

Både sentrale myndigheter, rådgivende faginstitusjoner, forskingsmiljøer og industri er av den oppfatning at raudåte både kan og bør utnyttes som ressurs. Følgelig har myndighetene utarbeidet og vedtatt en forvaltningsplan for raudåte, og tillatt et årlig uttak på 254 000 tonn raudåte i norske farvann. Av dette kvantumet er 3000 tonn tillatt høstet kystnært av til sammen 10 rederier (fartøy). Kystnært er området mellom grunnlinjen og 1000 meters bunnkonturlinje.

Dette betyr at høsting av raudåte i norske farvann er bærekraftig. Calanus AS stiller store krav til at deres samarbeidende fiskeriselskaper skal høste etter føre-vâr prinsippet, og innenfor miljømessig sikre rammer i tråd med myndighetenes reguleringer. I tillegg har selskapet selv relevant og god kunnskap innenfor marin økologi og ressursforvaltning.

Høstes i overflaten

Gjennom atferd og vannstrømmer samles raudåta til tider ved overflaten i sommer-halvåret hvor den da kan høstes. Den skånsomme høstingsmåten sørger for at bifangst av fiskelarver er på et svært lavt og akseptabelt nivå. Høstingen foregår i områder der fisketettheten er lav og redskapen taues i en fart på ca. 1 knop, noe som gjør at bevegelige livsformer unnviker. På grunn av den lave tauehastigheten er dessuten drivstofforbruket svært lavt sammenlignet med høsting av fisk.

 

Skjema over bærekraft
56% RABATT - FÅ INTROPRIS I DAG!

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Friend of the sea
Logo for Informed-Sport
Logo for Posten