Video: Her høster de Norskehavets ukjente energikilde

Høstingen av raudåta skjer langs norskekysten, og vi er underlagt et strengt regime fra statens forvaltning med tanke på prøvetaking og dokumentasjon, noe som sikrer bærekraftig høsting.

De små og mellomstore fiskefartøyene oppholder seg i Norskehavet og i Barentshavet, der de gjør flere trålehal i døgnet. Umiddelbart etter at raudåta har kommet om bord fryses de i 25 kg tunge blokker. Deretter pakkes disse i lys- og lufttett emballasje, blant annet for å unngå harskning. På land losses blokkene rett inn i våre fryselagre i Tromsø, der de oppbevares helt frem til produksjon. Alt sammen lokalt i Nord-Norge.

Nå har vi et kampanjetilbud på Calanus® Oil – prøv produktet i 60 dager for bare 199,–

Raudåta befinner seg langt nede i næringskjeden og har i svært liten grad miljøgifter i seg. Dette står i stor kontrast til marin olje fra sel, fisk og hval, som må renses spesielt for dette. Calanus® Oil i kapsler er identisk med hvordan oljen fremstår fra naturens side. I én produksjon bruker vi normalt 30 tonn råstoff. Blokkene tilberedes fra frosset tilstand og varmes direkte opp til kun 95 grader før separeringen til olje, proteiner og vann finner sted. Deretter renses og filtreres oljen for restfraksjoner av proteiner og vann. Proteinet gjenbrukes og går blant annet til anrikninger og smakstilsettinger.

Frysemetoden gjør at vi kan hente ut nøyaktig tilpassede mengder råstoff til hver eneste oljeproduksjon. Dermed produseres det ikke mer enn vi behøver for å kunne leverer fortløpende til våre kunder. Dette er bra for miljøet, bra for raudåta, bra for oss og bra for deg som kunde.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring