Bilde av tråler på havet

Samarbeider tett med myndighetene og Havforskningsinstituttet

Raudåte er Norges største høstbare marine ressurs, og som eneste selskap har Calanus AS tillatelse fra myndighetene til å drive høsting av denne hoppekrepsen.

Tillatelsen beskriver:
• hvilke fartøy og redskap som kan benyttes i fangsten
• hvor store mengder raudåte som kan høstes
• i hvilke områder og tidspunkt på året høstingen kan skje

I tillegg er det listet opp en rekke vilkår som skal sikre at høstingen skjer innenfor et føre-var prinsipp. Vi er også pålagt å ha med inspektører under høstingen. Inspektørene sikrer at aktiviteten skjer innenfor rammene som er fastsatt og bringer viktig og riktig kunnskap om raudåta til myndighetene.

Akkurat nå har vi et kampanjetilbud på Calanus® Oil – prøv produktet i 60 dager for bare 199,–

Bidrar til kunnskapsinnhenting
En viktig del av kontroll og kunnskapsinnhentingen består av prøvetaking av råstoffet. I samarbeid med fiskerimyndighetene og Havforskningsinstituttet er det utviklet et omfattende system for å ta ut representative prøver fra hvert enkelt trålhal.

Inspektøren siler blant annet en del av fangsten over tilpasset rist, slik at tydeligheten av uønsket tilleggsfangst fremkommer. Fotodokumentasjon av prøven sendes rett til fiskerimyndighetene. Prøven blir deretter konservert.

I etterkant blir prøvene analysert av biologer ved Havforskningsinstituttet, og resultatene stilles til rådighet for instituttets forskere. Resultatene tilfører viktig info til forvaltningsplanen. Vårt arbeid gir altså et betydelig bidrag til kunnskapen om raudåta.

Alltid på den sikre siden
Sammen har Calanus, fangstfartøyene og myndigheter til enhver tid kontroll på fangsten, vi kan eventuelt beordre stopp og/eller flytting til andre felt.

Fra oss er det meget viktig at alt vi foretar oss på sjøsiden skjer innenfor biologisk sikre rammer og det regelverk som til en hver tid bestemmes av myndighetene. Vi skal bidra til å fremskaffe mest mulig kunnskap, og således skape et godt grunnlag for langsiktighet for raudåte, selskapet og våre kunder.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring