Havets energikilde

Høstet og foredlet i Nord-Norge
Raudåte høstes på en bærekraftig måte i det kalde arktiske havområder utenfor Nord-Norge, med skånsom og miljøvennlig teknologi utviklet av Calanus AS. Myndighetene har forventninger til at raudåte skal skape grunnlag for betydelig ny virksomhet på hav og land, ikke minst på grunnlag av de produktene Calanus AS allerede har utviklet.

Bilde av raudåte

Grunnlaget for alt liv i de nordlige havområder

Selv om raudåte ble oppdaget helt tilbake i 1770, er det først i senere tid vi har innsett hvor viktig den er og hvilket potensiale den inneholder. Raudåte er den dominerende kilden til energi, livsviktige fettsyrer, protein, vitaminer, mineraler og antioksidanter for alt dyreliv i de nordlige havområder. Raudåte er havets vegetarianer, men bare en liten del av den årlige tilveksten blir utnyttet som mat for fisk, fugl og sjøpattedyr.

Calanus® Oil setter markante spor etter seg

Fiskeslag som beiter på raudåte lagrer et slags identitetstempel som de kun får fra raudåte. Dette stempelet er fettsyrene C20:n9 og C22:n11. Fettsyrene finner vi faktisk igjen på fettet i sild, lodde, sel og hval. Samme identitetsstempel finner vi for øvrig i blod hos eskimoer fra den gang de levde på tradisjonelt kosthold – rikt på sjømat – før også eskimoene ble kunder i supermarkeder og rammet av ”vestlige” sykdommer.

Akkurat nå har vi et kampanjetilbud på Calanus® Oil – prøv produktet i 60 dager for bare 199,–

Blir det nok mat igjen til livet i havet?

Mennesket er avhengig av naturen for å overleve. Alle former for høsting er basert på uttak av et biologisk overskudd, noe som betyr at det alltid tas føde fra andre bestander. I landbruket høster en i hovedsak blant graseterne, mens en i havet høster på nivå med rovdyr som ulv og gaupe. Vi er meget påpasselige med bærekraftig høsting, nettopp fordi vi er avhengige av raudåtas fortsatte eksistens.

Er det forsvarlig å høste raudåte så lavt i det marine økosystemet?

Prinsippene for moderne økosystemforvaltning er beskrevet i en artikkel i Science i 2012. Når det høstes biomasse fra havet, bør det skje kontrollert på alle nivåer som har betydning for cellenes ernæring og vekst, spesielt med hensyn til dyreplankton til fisk, hval og sel. Men å utføre fangst av dyreplankton betyr ikke at det vil bli for lite igjen til dyrelivet i havet. Havet produserer nemlig enorme mengder raudåte hvert år. Antallet raudåte er så stort at mesteparten faktisk får en naturlig død og faller til bunns, der den blir til mineralolje om noen milliarder år.

Mer økologisk skånsom enn trålfangst av fisk

I de siste årene er det blitt mulig å høste raudåte med lavere forbruk av energi enn til trålfangst av fisk. Våre tråler er veldig finmasket, og dette gjør det mulig å fange opp raudåten som ligger på havoverflaten. Tempoet våre fangstbåter kjører i er så sakte at fisken klarer å svømme unna. På denne måten unngår vi uønsket fangst enn akkurat det vi er på jakt etter. Raudåte er den suverent største fangstbare og fornybare biologiske ressurs i våre havområder, og vi forsyner oss bare av en brøkdel av det som årlig ”blir til overs” etter at fisk, fugl og sjøpattedyr har forsynt seg. Dette gjør det mulig å utvikle en ny norsk biomarin industri som lager produkter til gagn for folkehelsen.

Prøv Calanus® Oil i 60 dager for kun 199,-

To CalanusOil esker

(herav 39,80 i mva)
Motta deretter 2 esker annenhver måned til 229,- pr. eske.
Det er ingen bindingstid, og vi spanderer frakten!

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for Posten og Bring